20 Prac. tech. sam.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 RK 3TSŻ-2/2 el.wyp.sam
RK 3MKb-1/2,3MKp-1/2 przep.drog.
RK 3MKp-1/2 pod.nad.sam
RK 2TIS-2/2 przep.drog.
RK 2MWb-5/5 el.wyp.sam
2 8:20- 9:05 RK 3TSŻ-2/2 el.wyp.sam
RK 3TIS-2/2 naprpjsamibt
RK 1TSŻ-1/2 pod.nad.sam
RK 3MKb-1/2 pod.nad.sam
RK 2TIS-2/2 el.wyp.sam
3 9:10- 9:55 SM 4TIS hist. i społ
RK 3TSŻ-2/2 sil.poj.sam
  RK 3MKb-1/2,3MKp-1/2 sil.poj.sam
RK 3TIS-2/2 naprpjsamibt
4 10:00-10:45 BB 3THI-1/2 2rezerwhot
RK 3TSŻ-2/2 pod.nad.sam
RK 1TSŻ-1/2 sil.poj.sam
RK 3MKb-1/2,3MKp-1/2 el.wyp.sam
RK 1TSŻ-1/2 pod.nad.sam
5 11:00-11:45 SM 4THZ hist. i społ
RK 3MKb-1/2,3MKp-1/2 sil.poj.sam
RK 1TSŻ-1/2 sil.poj.sam
SM 3MKp historia
RK 3TIS-2/2 el.wyp.sam
6 11:50-12:35 SM 3THI zaj. wych.
RK 3MKp-1/2 pod.nad.sam
RK 2TIS-2/2 sil.poj.sam
  RK 3TIS-2/2 pod.nad.sam
7 12:45-13:30   RK 3TIS-2/2 pod.nad.sam
RK 2TIS-2/2 sil.poj.sam
2THŻ religia
 
8 13:35-14:20 SM 1TSŻ historia
    TJ 2MWb zaj. wych.
 
Obowiązuje od: 3 stycznia 2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 02.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum