3THM 3technik hotelarstwa / technik mechanik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 wf TJ B1     j.angielski WS W11 j.polski MC 16
2 8:20- 9:05 wf TJ B1 2rezerwhot-1/2 BB 17   2rezerwhot-1/2 BB 17
z_angielski-2/2 WS W11
j.polski MC 16
3 9:10- 9:55 religia 01 2rezerwhot-1/2 BB 17 2rezerwhot-1/2 BB W3 matematyka ES 12 matematyka ES 12
4 10:00-10:45 r_angielski WS W11 2rezerwhot-1/2 BB 17 2rezerwhot-1/2 BB W3 religia 06 dz.recep.-1/2 DM W3
pod.tech.wyt-2/2 WM 17
5 11:00-11:45 j.niemiecki DY 18 2rezerwhot-1/2 BB 17 2rezerwhot-1/2 BB W3 wf TJ B1 market.hotel-1/2 BB 01
tech.obr.skr-2/2 WM 17
6 11:50-12:35 z_angielski-1/2 WS W11
pkm-2/2 WM 17
dz.recep.-1/2 DM W3 photpdg-1/2 BB W3 r_geografia MH 01 bhp.hot-1/2 BB 01
tech.obr.skr-2/2 WM 17
7 12:45-13:30 zaj. wych. BB 02 dz.recep.-1/2 DM W3 2obs.inf-1/2 DM 07 j.angielski WS W11 dz.gos.mech-2/2 BB 01
8 13:35-14:20 j.polski MC 16 dz.recep.-1/2 DM W3 z_angielski-1/2 WS W11 r_geografia MH 02 tech.obr.skr-2/2 WM 17
9 14:25-15:10 hist. i społ SM 06     pod.tech.wyt-2/2 WM 17  
Obowiązuje od: 9 maja 2022r.
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum