5THI 5technik hotelarstwa / technik informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15     j.polski LW 06 j.angielski-2/2 MM 11  
2 8:20- 9:05 2rezerwhot-1/2 BB W9
projstriapl-2/2 MA 07
2rezerwhot-1/2 BB W9
j.angielski-2/2 MM 11
j.polski LW 06 religia TM 06 j.polski LW 17
3 9:10- 9:55 2rezerwhot-1/2 BB W9
projstriapl-2/2 MA 07
matematyka ES 12 2rezerwhot-1/2 BB W3
proj.baz-2/2 PW 21
r_matematyka ES 12 matematyka ES 12
4 10:00-10:45 dz.recep.-1/2 DM W3
2pracstriapl-2/2 MA 07
matematyka ES 12 2rezerwhot-1/2 BB W3
proj.baz-2/2 PW 21
2rezerwhot-1/2 BB W8
j.niemiecki-2/2 DY 18
historia SM 06
5 11:00-11:45 dz.recep.-1/2 DM W3
2pracstriapl-2/2 MA 07
wf-1/2 #5WF B1
wf-2/2 #WF5 B2
j.angielski-1/2 MM 11
2prac.baz-2/2 MA 07
r_geografia MH 01 2rezerwhot-1/2 BB W9
projstriapl-2/2 MA 07
6 11:50-12:35 dz.recep.-1/2 DM W3
2pracstriapl-2/2 MA 07
2rezerwhot-1/2 BB W8
projstriapl-2/2 MA 07
matematyka ES 12 j.angielski-1/2 MM 11
2prac.baz-2/2 MA 07
zaj. wych. SM 06
7 12:45-13:30 dz.recep.-1/2 DM W3
2pracstriapl-2/2 MA 07
z_angielski-1/2 KP 17
2pracstriapl-2/2 MA 07
Konsultacje z matematyki z_angielski-1/2 KP 18 Konsultacje z j. angielskiego
8 13:35-14:20 j.niemiecki-1/2 DY 18
2pracstriapl-2/2 MA 19
wos CJ W9      
Obowiązuje od: od 18 września 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 15.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum